Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Informacja o zamknięciu naboru nr II

Informujemy, że w dniu 27 maja br. zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach II naboru do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
 
W wyznaczonym terminie naboru złożono 31 formularzy zgłoszeniowych z których 2 zostały wycofane przed zamknięciem naboru. Sumaryczna kwota wnioskowanego dofinansowania z 29 formularzy zgłoszeniowych wyniosła 243 664,20 zł. Do udziału w dofinansowanych usługach rozwojowych Wnioskodawcy zgłosili 45 osób. Wszystkim podmiotom dziękujemy za zainteresowanie projektem.


Kolejny nabór ogłoszony zostanie w pierwszej połowie lipca 2024 r.
  
Informujemy także, że złożone formularze zgłoszeniowe będę podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Informacja z listami rankingowymi zostanie opublikowana na stronie projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II" najpóźniej w dniu 11 czerwca br. Z Wnioskodawcami, którym zostanie przyznane dofinansowanie będziemy kontaktować się także drogą telefoniczną.

pasek_21-27_RGB.jpg