Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
logo-fb.png

O projekcie

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie  przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0008/23-00 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

Czytaj więcej

Chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników?

Oferujemy do 80% dofinansowania na szkolenia

Znajdź interesującą Cię usługę w Bazie Usług Rozwojowych

Zgłoś się do nas po dofinansowanie

pasek_21-27_RGB.jpg