Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Informacja o zamknięciu naboru nr I

10Kwietnia2024
powrót do listy
Informujemy, że w dniu 9 kwietnia br. zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach I naboru do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
 
W wyznaczonym terminie naboru złożono 24 formularze zgłoszeniowe. Kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 260 638,00 zł. Do udziału w dofinansowanych usługach rozwojowych Wnioskodawcy zgłosili 42 osoby. Wszystkim podmiotom dziękujemy za zainteresowanie projektem.


Kolejny nabór ogłoszony zostanie w pierwszej połowie maja 2024 r.
  
Informujemy także, że złożone formularze zgłoszeniowe będę podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Informacja z listami rankingowymi zostanie opublikowana na stronie projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II" najpóźniej w dniu 23 kwietnia br. Z Wnioskodawcami, którym zostanie przyznane dofinansowanie będziemy kontaktować się także drogą telefoniczną.

pasek_21-27_RGB.jpg