Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Informacja o planowanym terminie zakończenia I naboru Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II ...” (dotyczy MIKROPRZEDSIĘBIORSTW)

28Marca2024
powrót do listy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) informuje, że na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu wsparcia w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego" skróceniu ulega termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych składanych przez MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych od mikroprzedsiębiorstw to 29.03.2024 r., godz. 16.00. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do PARR S.A.  po upływie ww. terminu odrzucone zostaną ze względów formalnych.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będących przedsiębiorcami, termin zakończenia naboru pozostaje na chwilę obecną bez zmian, formularze zgłoszeniowe są przyjmowana do dnia 09.04.2024 r., do godz. 16.00.

pasek_21-27_RGB.jpg