Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Informacja dotycząca udzielania pomocy de minimis w ramach projektu

10Czerwca2024
powrót do listy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ukazaniu się nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

W zwiazku z powyższym od dnia 25 maja 2024 roku w umowach zawieranych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” udzielanie pomocy de minimis będzie odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 784).

pasek_21-27_RGB.jpg